ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
'''งานวิจัยใหม่ที่มีความเริ่มแรก''' (original research) หมายถึงงานวิจัยมีเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้ผลการสรุป [[งานปริทัศน์]] หรือ[[การสังเคราะห์]]ของงานวิชาการที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยใหม่ที่มีความเริ่มแรกก็เพื่อการสร้างความรู้ใหม่มากกว่าการนำเสนอความรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้วในรูปแบบใหม่ (เช่น การสรุป หรือ การจำแนก)
380,773

การแก้ไข