ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''[[คณะรัฐมนตรี]]''' คณะที่ 27 ของไทย (21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500)
 
==การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย==
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2500 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2500 เล่ม 74 ตอน 83 หน้า 2397
 
==การปรับคณะรัฐมนตรี==
404,893

การแก้ไข