ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ''' ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 30 (ชื่อย่อ '''คตส.''') เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน อดีตคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลที่ผ่านมา ในเรื่องที่ได้กระทำการให้รัฐเสียหายเฉพาะแต่รัฐบาล [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]เท่านั้น ตั้งขึ้นตาม ประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 30 <ref>http://www.mict.go.th/cdrc/read.asp?id=8174&cid=1&search=</ref> ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย
 
372,876

การแก้ไข