ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองบังคับการวิทยาการ ภาค 3"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{นิติวิทยาศาสตร์}}
'''กองบังคับการวิทยาการ ภาค 3''' เป็นหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของ[[กองทะเบียนประวัติอาชญากร]] ซึ่งมีฐานะเป็นกองบังคับการ โดยขึ้นตรงต่อ[[สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ]] มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการรับผิดชอบควบคุมเกี่ยวกับงานพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กระทำความผิด รับและแจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา ศพซึ่งเกิดจากการตายผิดธรรมชาติ จำเลย และนักโทษที่เข้าใหม่ ขอปรับชั้นนักโทษ การขอพักการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด การขอพระราชทานอภัยโทษ ควบคุมนักโทษหลบหนีและนักโทษประหารชีวิต บุคคลพ้นโทษ บุคคลที่เป็นที่ต้องการตัว บุคคลที่ถูกอายัดตัว บุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร
380,773

การแก้ไข