ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล กล้ามเนื้อ
| Name = กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส<br> (Pronator quadratus)
417,867

การแก้ไข