ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมศุลกากร"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(+ เว็บไซต์)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''กรมศุลกากร''' (The Customs Department) เป็นกรมในสังกัด[[กระทรวงการคลัง]] ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2417]] ในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออก
 
383,635

การแก้ไข