ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

 
== งานที่มักจะจัดที่ศูนย์ประชุมฯ ==
* งานรับปริญญาของสถาับันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะ[[มหาวิทยาลัยเอกชน|สถาับันสถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
* งานหนังสือโลก, [[งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ]]
* งาน SET in the City โดย[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม