ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวดึงส์"

เพิ่มขึ้น 4,329 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: ดาวดึงส์ หรือ ไตรตรึงษ์ เป็นสวรรค์ชั้นสูงจากชั้นจาตุมหา...
(หน้าใหม่: ดาวดึงส์ หรือ ไตรตรึงษ์ เป็นสวรรค์ชั้นสูงจากชั้นจาตุมหา...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม