ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยรังสิต"

เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:Navbox
(เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:Navbox)
{{Navbox |stripe
{| width="100%" align="center" class="toccolours" style="border: 1px #cccccc ; background: Azure"
| titlestyle = background: Deepskyblue; color:#fefefe;
|-
| rowstyle = width:100px;text-align:center;
! style="background:Deepskyblue; font-size:1.1em;" colspan="3"| [[มหาวิทยาลัยรังสิต|<font style="color:white;">มหาวิทยาลัยรังสิต</font>]]
| belowstyle = background:#e9e9eb;
|-
| state = {{{1|autocollapse}}}
! style="color:black; vertical-align:top; border:1px solid #cccccc; border-bottom:0; background:Hotpink;"|[[คณะ|<font style="color:white;">คณะ</font>]]
| [[คณะบัญชีname= มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชี]]
| style="text-align:left; border:1px solid #cccccc; border-left:0; border-bottom:0;"|
| image= [[ภาพ:Logorsu.gif|60px]]
[[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต|กายภาพบำบัด]]
| [[คณะการแพทย์แผนตะวันออกtitle= หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยรังสิต|การแพทย์แผนตะวันออก]] }}
| group1=[[คณะ]]
• [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทันตแพทยศาสตร์]]
| list1= [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต|กายภาพบำบัด]] • [[คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต|การแพทย์แผนตะวันออก]] • [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทันตแพทยศาสตร์]] • [[คณะทัศนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทัศนแพทยศาสตร์]] • [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคนิคการแพทย์]] • [[คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีชีวภาพ]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิติศาสตร์]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิเทศศาสตร์]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชี]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|พยาบาลศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|รัฐประศาสนศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปกรรม]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต|อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ]]
• [[คณะทัศนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทัศนแพทยศาสตร์]]
| group2= [[วิทยาลัย]]
• [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคนิคการแพทย์]]
| list2= [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยแพทยศาสตร์]] • [[วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์]] • [[วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนานาชาติ]] • [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรี]]
• [[คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีชีวภาพ]]
| group3 = โรงเรียนสาธิต
• [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีสารสนเทศ]]
| list3 = [[คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต|นิติศาสตร์]]
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยรังสิต|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
• [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิเทศศาสตร์]]
}}<noinclude>
• [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|บริหารธุรกิจ]]
[[หมวดหมู่:กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา]]</noinclude>
• [[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชี]]
• [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|พยาบาลศาสตร์]]
• [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เภสัชศาสตร์]]
• [[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|รัฐประศาสนศาสตร์]]
• [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาศาสตร์]]
• [[คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปกรรม]]
• [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์]]
• [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์]]
• [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์]]
• [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาปัตยกรรมศาสตร์]]
• [[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต|อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ]]
! style="color:white; background:white;" rowspan="4"| [[ภาพ:logorsu.gif|90px]]
|-
! style="vertical-align:top; border:1px solid #cccccc; border-bottom:0; background:Hotpink;"| [[วิทยาลัย|<font style="color:white;">วิทยาลัย</font>]]
| style="text-align:left; border:1px solid #cccccc; border-left:0; border-bottom:0;"|
[[วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยแพทยศาสตร์]]
• [[วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์]]
• [[วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม]]
• [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนานาชาติ]]
• [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรี]]
|-
! style="color:black; vertical-align:top; border:1px solid #cccccc; border-bottom:0; background:Hotpink;"| ดูเพิ่ม
| style="text-align:left; border:1px solid #cccccc; border-left:0; border-bottom:0;"|
[[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต]]
|}
18,605

การแก้ไข