ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| 4 || [[เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ|พระยาวงศานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ]] ||
|- style="background:#ffddaa"
| 5 || [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี|เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ]] ||
|- style="background:#ffddaa"
| - || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ]] ||
3,498

การแก้ไข