ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สือดิบผู้จ่อง"

* เจีย แยนจอง. จากสือดิบผู้จ่องถึงลายสือไทพ่อขุนรามฯ ข้อคิดจากสือจ่อง ''ใน'' คนไทไม่ใช่คนไทยแต่เป็นเครือญาติชาติภาษา. กทม. มติชน. 2549 หน้า 417 - 422.
 
 
{{อักษรภาพ}}
{{ระบบการเขียน}}
[[หมวดหมู่:อักษรโบราณ]]