ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ออร์เคสตรา"

(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงออร์เคสตรา โดยธรรมดาแล้ว จะมีสัดส่วนดังนี้
* [[เครื่องลมไม้]]:
**2-4 [[ฟลูท]] 1-2 [[ปิคโคโล]] (ฟลูทคนที่ 3 กับ 4)
**2 [[ฟลุต]]
**2-4 [[โอโบ]] 1-2 [[อิงลิชฮอร์น]] (โอโบคนที่ 3 กับ 4)
**2 [[โอโบ]]
**2-4 [[คลาริเน็ต]] 1-2 [[เบสคลาริเน็ต]] (คลาริเนทคนที่ 3 กับ 4)
**2-4 [[บาสซูน]] 1-2 [[คอนทราบาสซูน]] (บาสซูนคนที่ 3 กับ 4)
* [[เครื่องลมทองเหลือง]]:
**2 ถึง 68 [[ฮอร์น]]
**2 ถึง 58 [[ทรัมเป็ต]]
**2-4 [[ทรอมโบน]]
**1-2 [[เบส ทรอมโบน]]
**1 [[ทูบา]]
* [[เครื่องตี]]:
**[[ทิมปะนี]]
**กลองใหญ่
**snare drum
**กลองเล็ก
**bass drum
**ฉาบ
**celesta ฯลฯ
**แทม-แทม
**ไทรแองเกิล
**แทมบูริน
**มาราคา
**คาสตาเน็ท
**วูดบล็อค
**เบลล์
**กล็อคเคนชปีล
**ไซโลโฟน
**เชเลสตา ฯลฯ
* [[เครื่องสาย]]:
**[[ฮาร์ป]]
530

การแก้ไข