ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''วิทยาลัย''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: college) มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย หมายถึง [[สถาบันอุดมศึกษา]]ที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะสาขาวิชา เช่น การจัดการ [[เศรษฐศาสตร์]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] ช่าง ดนตรี เป็นต้น
 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนั้นอาจจะบริหารงานเป็นเิอกเทศเอกเทศ เช่น [[วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]], [[วิทยาลัยโยนก]], [[วิทยาลัยเทคนิคระนอง]], และ[[วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช]] หรือ เป็นหน่วยในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัย]] เช่น [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]], [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]], [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]],[[วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ]],[[วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ]] และ[[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ก็ได้
 
อีกความหมายหนึ่งของวิทยาลัยนั้น อาจจะหมายถึง สถานศึกษาทั่ว ๆ ไป เช่น [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน เช่น [[โรงเรียนอัสสัมชัญ|อัสสัมชัญ]] (Assumption College) หรือ [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล|เซนต์คาเบรียล]] (St. Gabriel's College) เป็นต้น
393,742

การแก้ไข