ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

(อัปเดตลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
 
โดยมาก ปฏิบัติการทางทหารมีรูปแบบของกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ที่จะต้องทำเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละระดับของแผนที่วางเอาไว้ แต่โดยย่ออาจจะสรุปได้ดังนี้
* '''แนวคิด''' เกี่ยวกับการระบุเป้าจุดประสงค์และเป้าหมายของปฏิบัติการ
* '''การข่าว''' - เกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับการต้านทานของข้าศึก
* '''การวางแผนของ''' การบริหารกองกำลังและการนำไปใช้
* '''การจัดการ''' ในการเคลื่อนกำลัง, การบำรุง,ยุทธภัณฑ์ การฝึกฝน และการปฏิบัติการของหน่วยกองกำลัง
* '''การเข้าร่วมปฏิบัติการ''' ในการบรรลุเป้าหมายขั้นต้นเชิงยุทธวิธี
* '''การปราบข้าศึก''' ในการปฏิบัติการเชิงลึก
* '''การยุติปฏิบัติการ''' โดยไม่สนใจว่าเป้าประสงค์ของปฏิบัติการจะบรรลุผลหรือไม่
 
== ปฏิบัติการทางทหาร เชิงปฏิบัติการ ==
146,371

การแก้ไข