ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรเลขเอมส์"

เพิ่มขึ้น 2,005 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''โทรเลขจากเมืองเอมส์''' (Ems Telegram, Ems Dispatch) เป็น[[โทรเลข]]ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ[[ปรัสเซีย]]ส่งถึง[[ออทโท ฟอน บิสมาร์ค]] (Otto von Bismark) อัครมหาเสนาบดีปรัสเซีย เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้า[[พระเจ้าวิลเลียมที่ 1]] (ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็นไกเซอร์วิลเลียมที่ 1 จักพรรดิองค์แรกแห่ง[[จักรวรรดิเยอรมัน]]) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 เพื่อให้พระองค์ยืนยันในฐานะองค์ประมุขของ[[ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น]] (Hohenzollern) ว่าจะไม่สนับสนุนให้สมาชิกในราชวงศ์ขึ้นครองราชบัลลังก์[[สเปน]]ที่ว่างลงจากการปฏิวัติ พ.ศ. 2411 แต่เนื้อความในโทรเลขดังกล่าวถูกบิสมาร์คดัดแปลงตัดต่อก่อนส่งไปลงหนังสือพิมพ์เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างปรัสเซียกับ[[ฝรั่งเศส]] โทรเลขจากเมืองเอมส์จึงกลายเป็ฯประเด็นของความขัดแย้งทางการทูตของทั้งสองประเทศ และเป็นชนวนเหตุ[[สงครามฝรั่งเศส - ปรัสเซีย]] (Franco - Prussian War) ในปี พ.ศ. 2413 - 2414 ซึ่งเป็นไปตามแผนการของบิสมาร์คที่จะใช้สงครามกับฝรั่งเศสเพื่อกระตุ้นกระแสชาตินิยมเพื่อรวมชาติเยอรมนี
 
 
== ข้อความในโทรเลข ==
'''ข้อความในโทรเลขฉบับจริง'''
 
(พระราชดำรัสของพระเจ้าวิลเลียมที่ 1)
 
''นายเบเนเดตี ได้เข้ามาดักฉันที่ทางเดิน เพื่อเรียกร้องให้ได้ว่าฉันจะต้องอนุญาตโดยทันทีให้เขาส่งโทรเลขไปยังกรุงปารีสเพื่อแจ้งว่าฉันยอมให้คำมั่นสัญญาว่าในกาลข้างหน้าหากมีการรื้อฟื้น ฉันจะต้องไม่ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ที่อยู่ในข่ายรับเลือกที่มาจากราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์นอีก ฉันปฏิเสธที่จะตกลงตามข้อเรียกร้องนี้ และพูดตัดบทอย่างมีโทสะว่า ไม่มีใครที่จะอาจหาญหรือสามารถที่จะยึดมั่นเงื่อนไขนั้นไปได้ตลอกกาลนาน โดยความเป็นจริงฉันแจ้งให้เขาทราบว่าฉันยังไม่ได้รับข่าวอะไร และเนื่องจากเขาได้รับแจ้งข่าวก่อนหน้าฉันทั้งจากกรุงปารีสและกรุงมาดริด เขาควรจะเข้าใจว่าเหตุใดรัฐบาลของฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกต่อไป''
 
== อ้างอิง ==
8,722

การแก้ไข