ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผ่อนคลายความตึงเครียด"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: en:Détente)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''ยุคแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียด''' มาจากภาษาฝรั่งเศษฝรั่งเศสคำว่า '''Détente''' คือช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2522 เป็นช่วงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอภิมหาอำนาจในยุค[[สงครามเย็น]] คือ [[สหรัฐอเมริกา]]และ[[สหภาพโซเวียต]] โดยทั้งสองประเทศพยายามลดความตึงเครียดและความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยการหันมาปรับเปลี่ยนนโนบายการต่างประเทศที่มุ่งแข่งขันกันขยายอำนาจและแผ่อิทธิพลตลอดจนสะสมและสร้าง[[อาวุธนิวเคลียร์]]มาเป็นการสร้างความสำพันธ์ฉันมิตรต่อกัน และร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าและวัฒนธรรม บรรยากาศอันตึงเครียดของสงครามเย็น ในทวีปยุโรปและดินแดนส่วนอื่นๆของโลกจึงผ่อนคลายลง
 
 
393,742

การแก้ไข