ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| coordinates = {{coor dms|17|37|56|N|103|45|7|E|type:admin2nd_region:TH}}
| area = 1,001.0
| population = 120,176790
| population_as_of = 25492550
| density = 120121
| postal_code = 47120
| geocode = 4708
}}
'''วานรนิวาส''' เป็นอำเภอหนึ่งใน[[จังหวัดสกลนคร]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอวานรนิวาสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 82 กิโลเมตร และห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ประมาณ 780 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ้านม่วง]]และ[[อำเภอคำตากล้า]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภออากาศอำนวย]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพรรณานิคม]]และ[[อำเภอพังโคน]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอสว่างแดนดิน]]และ[[อำเภอเจริญศิลป์]]
 
== ตราประจำอำเภอ ==
เมื่อประมาณ [[พ.ศ. 2378]] [[พระสุนทรราชวงษา]] เจ้าเมือง[[นครพนม]]ได้เสร็จราชการสงครามแล้ว จึงกลับเมือง[[ยโสธร]]ตามเดิม [[ท้าวจันโสม]]ซึ่งเป็น[[เพี้ย]] (ข้าราชการอีสานโบราณ) บ้านม่วงริมยาม ซึ่งคงจงรักภักดีต่อพระสุนทรราชวงษามาก ได้หาสมัครพรรคพวกได้ประมาณพันคนเศษตามพระสุนทรราชวงษา เจ้าเมืองยโสธร ไปตั้งครอบครัวที่บ้านกุดลิง แขวงเมืองยโสธร โดยคำว่า "กุด" หมายถึงลํน้ำที่ไหลไม่หยุด ส่วน "ลิง" หมายถึงต้นหูลิง (มิใช่มีลิงอยู่มาก)
 
ต่อมาท้าวจันโสมเห็นว่า บ้านกุดลิงคับแคบลํบากในการทํมาหากิน และพระสุนทรราชวงษา (ท้าวฝ่าย) เจ้านาย อาจจะอสัญกรรมจึงหมดความผูกพัน อีกทั้งคิดถึงญาติที่พี่น้องชาวโย้ยเดิมที่บ้านม่วงริมยาม จึงได้อพยพกลับมาใกล้บริเวณเดิมที่บ้านท่าแร้ (ตํบลแร่ตำบลแร่ [[อำเภอพังโคน]]ในปัจจุบัน) และคงนํชื่อ "บ้านกุดลิง" ตามมา แต่แห้งแล้งอีก จึงอพยพมาอยู่บ้านชุมแสงหัวนา (บ้านและตํบลวานรนิวาสในปัจจุบัน) และยังคงใช้ชื่อบ้านกุดลิงเช่นเดิม
 
จนกระทั่ง[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 4) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเมืองสกลทวาปีของชาวย้อเป็น "[[สกลนคร|เมืองสกลนคร]]" เมื่อปี [[พ.ศ. 2381]] จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านกุดลิงของชาวโย้ยให้เป็นเมืองน้องของเมืองสกลนคร โดยมีชื่อคล้องจองกันว่า '''เมืองวานรนิวาส''' เมื่อวันจันทร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ตรีศก จ.ศ. 1223 ตรงกับวันจันทร์ที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2404]] และทรงตั้งท้าวจันโสมเป็นหลวงประชาราษฎร์รักษา (ฉิม ศรีถาพร) เป็นเจ้าเมืองคนแรก
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอวานรนิวาสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 82 กิโลเมตร และห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ประมาณ 780 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ้านม่วง]]และ[[อำเภอคำตากล้า]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภออากาศอำนวย]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพรรณานิคม]]และ[[อำเภอพังโคน]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอสว่างแดนดิน]]และ[[อำเภอเจริญศิลป์]]
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอวานรนิวาสประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 15 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลวานรนิวาส''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวานรนิวาส
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวานรนิวาส (นอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
124,200

การแก้ไข