ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

 
 
Bridge ID เป็นพารามิเตอร์หนึ่งใน BPDU ที่สวิทช์แลกเปลี่ยนกัน เพื่อใช้ในการกำหนดว่าสวิทช์ใดจะทำหน้าที่เป็น Root Bridge ในเน็ทเวิร์กนั้นๆ
Bridge ID เป็นตัวเลือกว่าใครจะมาเป็น Root Bridge แลกเปลี่ยน BPDU แล้วก็คุยกันว่ามีค่า Cost เท่าไหร่พอมันเรียนรู้ BPDU
 
Bridge ID จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ Convergent Network Block port
 
1. Bridge Priority : ทำหน้าที่กำหนด priority ของแต่ละสวิทช์ โดยสวิทช์ที่มีค่า priority ต่ำที่สุดจะเป็น Root Bridge ซึ่งปกติค่านี้จะอยู่ที่ 32768 สำหรับสวิทช์ทุกตัวที่ถูกผลิตจากโรงงาน (ค่า priority สามารถกำหนดเองได้)
 
2. MAC : เป็นค่าเฉพาะตัวของสวิทช์แต่ละตัว ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลยทำให้แม้ว่าจะมีการกำหนดให้ priority ของสวิทช์หลายตัวเท่ากันแต่เมื่อเทียบถึง MAC แล้วก็จะต้องต่างกันทำให้กระบวนการเลือก Root Bridge สามารถทำได้สมบูรณ์
 
== คุณสมบัติของ Root Bridge ==
113

การแก้ไข