ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
2. MAC Address (6 ไบท์) : เนื่องจากค่า Bridge Priority สามารถที่จะกำหนดเองได้ทำให้แต่ละ bridge มีโอกาสที่จะมี Bridge Priority เท่ากัน จึงมีการนำค่า MAC Address ของสวิทช์ ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ มาเป็นส่วนหนึ่งของ Bridge ID เพื่อให้กระบวนการหา Root Bridge สามารถทำได้สมบูรณ์
สำหรับในเน็ทเวิร์กใดๆนั้นจะมี Root Bridge ได้เพียงแค่ 1 เดียวเท่านั้น โดย Bridge ที่มีค่า Bridge ID ต่ำที่สุดจะถูกเลือกให้เป็น Root Bridge ส่วน Bridge อื่นๆจะถูกเรียกว่า Non Root Bridge
 
== คุณสมบัติของ Root Bridge ==
 
 
Root Bridge เป็นจุดอ้างอิงของเน็ตเวิร์กหนึ่ง สวิทช์ทุกตัวในเน็ทเวิร์กจะต้องมี Root Bridge เป็นค่าเดียวกันเสมอซึ่งจะทำให้ไม่เกิดลูปเป็นเห็น Network Topology (Tree) เดียวกัน
 
สำหรับคุณสมบัติของ Root Bridge ได้แก่
 
1. Root Bridge คือ Bridge ที่มีค่า Bridge ID (BID) ต่ำที่สุดในเน็ทเวิร์ก
 
2. ทุก port บน Root Bridge จะมี state Forward เสมอ (ไม่มี port ใดมี state เป็น block)
 
3. ทุก port บน Root Bridge จะมี Role เป็น Designated port
 
== Bridge ID ==
 
 
Bridge ID เป็นตัวเลือกว่าใครจะมาเป็น Root Bridge แลกเปลี่ยน BPDU แล้วก็คุยกันว่ามีค่า Cost เท่าไหร่พอมันเรียนรู้ BPDU
 
เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ ConvergenConvergent Network Block port
 
 
== คุณสมบัติของ Root Bridge ==
 
 
Root Bridge เป็นจุดอ้างอิงของเน็ตเวิร์กหนึ่ง สวิทช์ทุกตัวในเน็ทเวิร์กจะต้องมี Root Bridge เป็นค่าเดียวกันเสมอซึ่งจะทำให้ไม่เกิดลูปเป็นเห็น Network Topology (Tree) เดียวกัน
 
สำหรับคุณสมบัติของ Root Bridge ได้แก่
 
1. Root Bridge คือ Bridge ที่มีค่า Bridge ID (BID) ต่ำที่สุดในเน็ทเวิร์ก
Bridge ID เป็นตัวเลือกว่าใครจะมาเป็น Root Bridge แลกเปลี่ยน BPDU แล้วก็คุยกันว่ามีค่า Cost เท่าไหร่พอมันเรียนรู้ BPDU
 
เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ Convergen Network Block port
 
 
2. ทุก port บน Root Bridge จะมี state Forward เสมอ (ไม่มี port ใดมี state เป็น block)
 
3. ทุก port บน Root Bridge จะมี Role เป็น Designated port
 
 
113

การแก้ไข