ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางตารา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(โรบอต แก้ไข: de:Tara (Bodhisattva))
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[Imageภาพ:Green Tara, Kumbm, Gyantse, Tibet, 1993.JPG|right|thumb|200px|พระนางตาราเขียวหรือพระศยามตาราโพธิสัตว์ Kumbm, Gyantse, Tibet, 2536]]
 
'''พระนางตารา'''เป็น[[พระโพธิสัตว์]]ฝ่ายหญิงในพระ[[พุทธศาสนา]]แบบทิเบต คำว่าตารามาจาก[[ภาษาสันสกฤต]]หมายถึงข้าม การบูชาพระนางเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่ 8 - 11 ใน[[อินเดีย]]เหนือและแพร่หลายที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 17 โดยถือว่าเป็นชายาของ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]] ปัจจุบันมีนับถือใน[[ทิเบต]] ส่วนชาวพุทธใน[[จีน]]จะนับถือ[[เจ้าแม่กวนอิม]]ที่เป็นภาคหญิงของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์แทน
* พระนางตาราขาว หรือ พระจินดามณีจักรตารา ทรงชุดขาวล้วน ถือดอกบัวบาน เป็นตัวแทนของความกรุณา มีพระเนตร 7 ดวง หมายถึงเฝ้ามองสรรพสัตว์อยู่ตลอดเวลา พระหัตถ์ขวาประทานพร พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว และทำ[[มุทรา]]ไตรลักษณ์
* พระนางตาราเขียว หรือพระศยามตารา ทรงชุดเขียวล้วน ถือดอกบัวตูมสีน้ำเงิน ออกโปรดสรรพสัตว์ในเวลากลางคืน
* พระนางตาราแดง ทรงสีแดงทับทิม หมายถึงความปราถนาปรารถนาของสรรพสัตว์ที่จะหลุดพ้นจาก[[สังสารวัฏ]] ประทับบนพระอาทิตย์
* พระนางตาราดำ ทรงสีดำ หมายถึง[[สุญญตา]] ซึ่งเป็นความสามารถในการข้ามพ้นอวิชชา ความเห็นผิดต่างๆ
==อ้างอิง==
388,369

การแก้ไข