ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังโบราณ อยุธยา"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
| activities =
| do_not_do =
| photography =
| footnote =
}}
== ประวัติ ==
 
เมื่อ [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑]] ([[พระเจ้าอู่ทอง]]) ทรงสถาปนา[[กรุงศรีอยุธยา]] ขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 1893|พ.ศ. ๑๘๙๓]] พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่ง ๔ องค์ ได้แก่ [[พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท]] [[พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท]] และ [[พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท]] ในเขต[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน และ ยังโปรดเกล้าฯให้สร้าง [[พระที่นั่งมังคลาภิเษกมหาปราสาท]] และ [[พระที่นั่งตรีมุข]]ด้วย พระราชวังระยะแรกนี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ๗ พระองค์ เป็นเวลา ๙๘ ปี
ครั้นเมื่อ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ [[พ.ศ. 1991|พ.ศ. ๑๙๙๑]] ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิม ได้แก่ พระที่นั่ง ๓ องค์นั้น ให้เป็นพุทธาวาส หรือ ให้เป็น[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] แล้วจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม ใกล้แม่น้ำลพบุรี คูเมืองด้านเหนือ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง[[พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท]] และ [[พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท]] เป็นพระที่นั่ง ๒ องค์แรก
[[ภาพ:ศูนย์ศึกษาวังโบราณ.jpg|thumb|300px|แบบแปลนพระราชวังโบราณใน[[ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา]] องค์ใกล้สุดคือพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ และอีกพระที่นั่งองค์ใหญ่อีก ๒ องค์]]
 
=== เขตพระราชฐานชั้นนอก ===
เป็นที่ตั้งของ
* [[พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์]]
ส่วนราชการต่างๆ เช่น ศาลาลูกขุน ศาลหลวง ศาลาสารบัญชี เป็นต้น
 
=== เขตพระราชฐานชั้นกลาง ===
เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาท ๓ หลัง ได้แก่
* [[พระที่นั่งวิหารสมเด็จ]]
ยังเป็นที่ตั้ง ของคลังมหาสมบัติ โรงช้าง โรงม้า เป็นต้น
=== เขตพระราชฐานชั้นใน ===
เป็นที่ตั้งของ
* [[พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์]]
โรงเครื่องต้น และที่อยู่ของฝ่ายใน เป็นต้น
=== สวนไพชยนต์เบญจรัตน์ ===
เป็นที่ตั้งของ[[พระคลังมหาสมบัติ]] ได้แก่ คลังศุภรัตน์ คลังพิมาณอากาศ คลังวิเศษ โรงราชรถ คลังแสง เป็นต้น
หอพระเทพบิดร และหอพระมณเฑียรธรรม ก็ตั้งอยู่บริเวณนี้ เช่นเดียวกัน
=== สวนองุ่น ===
เป็นสวนหลวงประจำพระราชวัง มีตำหนักสระแก้ว และตำหนักศาลาลวดตั้งอยู่ บริเวณนี้
=== วัดพระศรีสรรเพชญ์ ===
[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] เป็นวัดหลวงประจำพระราชวัง
== อ้างอิง ==
* วิไลรัตน์. 2546. กรุงศรีอยุธยา. อมรินทร์พริ้นติ้ง
 
35,491

การแก้ไข