ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หก (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* คำอ่านภาษาไทย และค่าจำนวนในภาษาไทยของ เลข [[6]]
* [[การหก (ของเหลว)]] - ของเหลวไหลออกจากภาชนะเมื่อภาชนะล้ม
* [[การหก (กีฬา)]] - กลุ่มท่าในกีฬายิมนาสติก เช่น [[หกกบ]] [[หกสูง]] เป็นต้น
* [[หกคะเมนตีลังกา]] - สำนวนไทย
 
18,604

การแก้ไข