ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซต (โครงสร้างข้อมูล)"

(→‎ดูเพิ่ม: ลิงก์ข้ามภาษา)
* การค้นหาข้อมูล
== ความเร็วที่ใช้ในการทำงาน ==
เนื่องจากเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้สมาชิกซ้ำกัน การจัดการจึงอาจทำให้มีความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ ด้วยการค้นหาบางสมาชิก เช่น ต้นไม้มีการค้นหามีการเปรียบเทียบ(comparable) และตัดการค้นหาสมาชิืกสมาชิกบางส่วนที่ไม่ใช่เป้าหมาย ส่วน ตารางแฮชนั้นเพียงแค่ค้นหาแต่สมาชิกที่มี[[ฟังก์ชันแฮช]]เดียวกันเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก
 
== โครงสร้างข้อมูลที่เป็นตาราง ==
* [[Collection]]ที่แก้ไขให้ห้ามเพิ่มข้อมูลที่ซ้ำกัน แต่จะเข้าถึงข้อมูลได้ช้า