ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลท้องถิ่น"

(หน้าใหม่: '''รัฐบาลท้องถิ่น (State government)''' เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ''รัฐบาลมลรัฐ'' ...)
 
'''รัฐบาลท้องถิ่น (State government)''' เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ''รัฐบาลมลรัฐ'' จะทำหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหาร เช่นกิจกรรมสาธารณะต่างๆ อีกทั้งยังมีอำนาจในการตรา[[กฎหมายเอกชน]]ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น[[กฎหมายอาญา]] หรือ [[กฎหมายแพ่ง]] เช่นการเกิด การตาย การเสียภาษี และคดีอาญาต่างๆโดยไม่ขึ้นกับ[[รัฐบาลกลาง]]
 
[[หมวดหมู่:รัฐศาสตร์]]
1,406

การแก้ไข