ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลเงา"

เพิ่มขึ้น 76 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''รัฐบาลเงา''' (Shadow Government) หรือ '''คณะรัฐมนตรีเงา''' (Shadow Cabinet) คือกลุ่มนักการเมืองอาวุโสที่เป็นกระบอกเสียงของฝ่ายค้าน ใน[[ระบบการเมืองอังกฤษ]]ที่เรียกว่า ''[[ระบบเวสต์มินสเตอร์]]'' (Westminster System) ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ[[ผู้นำฝ่ายค้าน]] ที่ได้รวมตัวกันตั้งตนเป็น '''รัฐมนตรีเงา''' ประกบรัฐมนตรีตัวจริงของรัฐบาล และเมื่อฝ่ายพรรคฝ่ายค้านมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล รัฐมนตรีเงา มักได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี หน้าที่ความรับผิดชอบของ รัฐมนตรีเงา คือการทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์และติติงการทำงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีจริง วิพากษ์วิจารณ์และติติงการออกหรือการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบายทางเลือกต่างๆ
 
== รัฐบาลเงาในประเทศต่างๆ ==
ใน[[อังกฤษ]]และ[[แคนาดา]] พรรคฝ่ายค้านหลัก โดยเฉพาะ คณะรัฐมนตรีเงา จะเรียกว่า ''ฝ่ายค้านผู้จงรักภักดีในสมเด็จพระราชินี'' (Her Majesty's Loyal Opposition) เหตุที่ใช้คำว่า ''ผู้จงรักภักดี'' นั้นเนื่องจากถึงแม้บทบาทของฝ่ายค้านคือการติติงคัดค้าน ''รัฐบาลในสมเด็จพระราชินี'' (Her Majesty's Government) แต่ฝ่ายค้านไม่ปฏิเสธสิทธิ์ของสมเด็จพระราชินีในราชบัลลังก์ (Her Majesty's right to the throne) ดังนั้นฝ่ายค้านจึงไม่ปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐบาลในสมเด็จพระราชินี อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศที่ใช้ระบบเวสต์มินสเตอร์ เช่น [[ออสเตรเลีย]] และ[[นิวซีแลนด์]] จะเรียกฝ่ายค้านเพียงว่า ''ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร'' โดยละเว้นการกล่าวถึงสมเด็จพระราชินี พรรคการเมืองในระบอบรัฐสภาบางพรรค เช่น [[พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)|พรรคแรงงานของอังกฤษ]] และ[[พรรคแรงงานออสเตรเลีย]]จะมีการออกเสียงเลือกรัฐมนตรีเงาโดยการหย่อนบัตรคะแนนเลือกผู้สมควรเป็นรัฐมนตรีเงา จากนั้นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีเงาที่ได้รับเลือก แต่สำหรับพรรคการเมืองในระบอบรัฐสภาในประเทศอื่นนอกเหนือจากนี้ให้อำนาจสิทธิ์ขาดแก่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้เจาะจงเลือกแต่ผู้เดียวก็มี
 
ประเทศที่มีระบบรัฐบาลเงามีทั้งประเทศใน[[เครือจักรภพ]]ที่ใช้การเมืองระบบเวสต์มินสเตอร์ เช่น ประเทศแคนดาแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ [[อินเดีย]] [[จาไมกาจาเมกา]] [[มาเลเซีย]] [[สิงคโปร์]]และ[[มอลตา]] ประเทศที่ใช้[[กึ่งประธานาธิบดี|ระบอบกึ่งประธานาธิบดี]] เช่น [[ฝรั่งเศส]] ประเทศที่เปลี่ยนมาใช้การปกครองแบบรัฐสภา เช่น [[ญี่ปุ่น]] รวมทั้งประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ เช่น [[โปแลนด์]] [[ยูเครน]] [[โคโซโว]] เป็นต้น
 
== รัฐบาลเงาในประเทศไทย ==
131,110

การแก้ไข