ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรานบูรพ์"

เพิ่มขึ้น 484 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
นายจวงจันทร์ จันทร์คณา เป็นบุตรของหลวงราชสมบัติ(จันทร์) และนางสร้อย เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2444 ที่[[จังหวัดเพชรบุรี]] เนื่องจากบิดาเป็นข้าราชการ ซึ่งต้องโยกย้ายไปรับราชการตามต่างจังหวัดต่างๆ เข้าเรียนหนังสือที่[[จังหวัดราชบุรี]] ต่อมาจึงย้ายไปอยู่[[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]] และเข้าเรียนต่อที่[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และ[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] แต่เรียนไม่สำเร็จเพราะสนใจในด้านการประพันธ์และดนตรีมากกว่า
 
จวงจันทร์ จันทร์คณา สมรสกับนางน้อยศรี จันทร์คณา มีบุตรและธิดา ดังนี้ นายจารุ จันทร์คณา(ถึงแก่กรรม) นางสาวจุไร จันทร์คณา(ถึงแก่กรรม) นางสาวจามรี จันทร์คณา และนางสาวจริยา จันทร์คณา ต่อมาได้รู้จักกับนางเทียมน้อย เนาวโชติ จึงมีบุตรชายคือ [[จงรัก จันทร์คณา]] เมื่อออกจากมหาวิทยาลัยได้ทำอาชีพบอกบทละครอยู่หลังฉาก และเริ่มแต่งบทละครเรื่อง "ทะแกล้วทหารสามเกลอ" ขึ้นเป็นเรื่องแรก ก็ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี จนได้เป็นผู้แต่งบทละครเอง กำกับการแสดงเอง และได้ใช้นามปากกา "พรานบูรพ์" เป็นครั้งแรก เมื่อเขียนเรื่อง "เหยี่ยวทะเล"
 
[[ภาพ:จันทโรภาส.jpg|thumb|150px|คณะละครจันทโรภาส]]
4

การแก้ไข