ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเกียรติ วิทุรานิช"

* [2004] [[ไอ้ฟัก]] (Ai-Fak) - ''The Judgement'' (เขียนบท)
* [1993] [[Heaven & Earth]] (ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ)
* [1992] [[ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา]] (กำกับ)
* [1991] [[วิถีคนกล้า]] (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
* [1990] [[AIR AMERICA]] (ทีมงาน)
2,526

การแก้ไข