ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์เป็น '''พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์''' เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00166794.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๑๒๒, ตอน ๑๐ข, ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘, หน้า ๑ </ref> ปัจจุบัน ทรงศึกษาอยู่ที่[[คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] <ref>http://www.paploy.com/home.htm</ref>
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้รับเชิญจากห้องเสื้อ[[ปิแอร์บาลแมง]] ให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้า จำนวน 39๓๙ ชุด ในงานแสดงเสื้อผ้าปารีสแฟชั่นวีค (Paris Fashion Week : Spring/Summer 2008) ที่[[โอเปร่า การ์นิเย]] [[กรุงปารีส]] เมื่อวันที่ [[29๒๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2550๒๕๕๐]] <ref>[http://www.fashionwindows.com/gallery/sirivannavari/s081.asp Sirivannavari Spring 2008: Forbidden Dreams Paris Pr๊t-แ-Porter (Paris Fashion Week) Spring 2008 ]</ref> โดยเสื้อผ้าที่จัดแสดงทรงผสมผสานระหว่างเครื่องแต่งกายแบบชาวตะวันตก กับรูปแบบผ้านุ่งไทยในสมัย[[รัตนโกสินทร์]] ตัดเย็บโดยช่างจาก[[วิทยาลัยในวังหญิง]] <ref>ณัฐจรัส เองมหัสสกุล, ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ, Present of the Past, นิตยสาร[[อะเดย์]], ปีที่8 ฉบับที่88 ธันวาคม 2550</ref>
 
== อ้างอิง ==
265

การแก้ไข