ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
ปฏิบัติการทางทหารโดยทั่วไปแล้วจะถูกเรียกด้วยชื่อลับ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเชิงข่าวสาร โดยทั่วไปแล้วมักจะมีความข้องเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของปฏิบัติการ
 
{{คำพูด|สิ่งที่คล้ายและสะท้อนกรอบการปฏิบัติทางทหารคือ หน่วยย่อยๆที่ถูกจัดแบ่งในกองกำลังที่ได้เตรียมการสำหรับและอำนวยการปฏิบัติการในหลากระดับของการปฏิบัติ ในขณะที่สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างขนาดของหน่วยปฏิบัติการ กับพื้นที่ปฏิบัติการและเป้าหมายของภารกิจ ตัวเชื่อยโยงนั้น ไม่ได้เชื่อมโยงโดยสัมบูรณ์ ความจริงแล้ว ในท้ายที่สุด มันคือภารกิจที่หน่วยทหารเข้าปฏิบัติ ที่ถูกพิจารณาตามระดับของสงครามที่มันเข้าปฏิบัติต่างหาก”ต่างหาก| แกรนท์, ''ศิลปะแห่งปฏิบัติการทางทหารโซเวียต'' หน้า 46}}
 
ปฏิบัติการทางทหารอาจจะแบ่งออกได้ตามขนาดและเป้าของหน่วยทหาร ที่เข้าร่วมและผลกระทบต่อภาพรวมของสงคราม อาจะแบ่งได้ดังนี้
8,647

การแก้ไข