ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
 
== ปฏิบัติการทางทหาร เชิงแนวคิด ==
ปฏิบัติการทางทหาร (Military Operation) คือการประยุกต์ใช้นโยบาย, การวางแผน, การจัดการและการอำนวยการหลักการในการนำกองกำลังและทรัพยากร เข้าสู่รูปแบบรายวัน และทำกิจกรรมนั่นไปจนกว่าจะบรรลุหรือประสพผลที่วางเอาไว้ นี่คือหลักการและไม่ควรที่จะสับสน เข้าใจผิดกับเหตุการณ์ทางทหาร ปฏิบัติการทางทหาร ข้องเกี่ยวกับการวางแผล, การเคลื่อนพล, กระบวนการข่าวสารซึ่งประกอบด้วยการรวบรวม, วิเคราะห์และกระจายข่าวสาร, การวางตำแหน่งยุทธปัจจัยและเวลาที่ต้องการ
 
ปฏิบัติการทางทหารสามารถข้องเกี่ยวเข้ากับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติการด้วยการจักการเคลื่อนกำลังอย่างมีแบบแผน โดยทั่วไปแล้วการดำเนินการเชิงยุทธวิธี (Tactical) ถูกใช้เพื่ออ้างถึงการปฏิบัติการสู้รบตามภารกิจ (Mission) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของปฏิบัติการทางทหาร (Operation)
==ปฏิบัติการทางทหาร เชิงแนวคิด==
ปฏิบัติการทางทหาร (Military Operation) คือการประยุกต์ใช้นโยบาย, การวางแผน, การจัดการและการอำนวยการหลักการในการนำกองกำลังและทรัพยากร เข้าสู่รูปแบบรายวันและทำกิจกรรมนั่นไปจนกว่าจะบรรลุหรือประสพผลที่วางเอาไว้ นี่คือหลักการและไม่ควรที่จะสับสน เข้าใจผิดกับเหตุการณ์ทางทหาร ปฏิบัติการทางทหาร ข้องเกี่ยวกับการวางแผล, การเคลื่อนพล, กระบวนการข่าวสารซึ่งประกอบด้วยการรวบรวม, วิเคราะห์และกระจายข่าวสาร, การวางตำแหน่งยุทธปัจจัยและเวลาที่ต้องการ
 
ปฏิบัติการทางทหารสามารถข้องเกี่ยวเข้ากับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการด้วยการจักการเคลื่อนกำลังอย่างมีแบบแผน โดยทั่วไปแล้วการดำเนินการเชิงยุทธวิธี (Tactical) ถูกใช้เพื่ออ้างถึงการปฏิบัติการสู้รบตามภารกิจ (Mission) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของปฏิบัติการทางทหาร (Operation)
 
โดยกระบวนการแล้ว ปฏิบัติการทางทหารอาจจะต้องการการเตรียมพล, การฝึกฝน, และการบริหารจัดการ เพื่อให้กองกำลังสามารถเข้าร่วม, ดำเนินการ และยุติการสู้รบ รวมไปถึงการอำนวยการการเคลื่อนกำลัง, การส่งกำลังสนับสนุน, การเข้าตี, การตั้งรับ และการเข้าควบคุม เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของปฏิบัติการในการสู้รบ (Battle) หรือ แคมเปน (Campaign)
ปฏิบัติการทางทหารโดยทั่วไปแล้วจะถูกเรียกด้วยชื่อลับ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเชิงข่าวสาร โดยทั่วไปแล้วมักจะมีความข้องเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของปฏิบัติการ
 
“สิ่งที่คล้ายและสะท้อนกรอบการปฏิบัติทางทหารคือ หน่วยย่อยๆที่ถูกจัดแบ่งในกองกำลังที่ได้เตรียมการสำหรับและอำนวยการปฏิบัติการในหลากระดับของการปฏิบัติ ในขณะที่สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างขนาดของหน่วยปฏิบัติการ กับพื้นที่ปฏิบัติการและเป้าหมายของภารกิจ ตัวเชื่อยโยงนั้น ไม่ได้เชื่อมโยงโดยสัมบูรณ์ ความจริงแล้ว ในท้ายที่สุด มันคือภารกิจที่หน่วยทหารเข้าปฏิบัติ ที่ถูกพิจารณาตามระดับของสงครามที่มันเข้าปฏิบัติต่างหาก” แกรนท์, ศิลปะแห่งปฏิบัติการทางทหารโซเวียต หน้า 46
 
ปฏิบัติการทางทหารอาจจะแบ่งออกได้ตามขนาดและเป้าของหน่วยทหาร ที่เข้าร่วมและผลกระทบต่อภาพรวมของสงคราม อาจะแบ่งได้ดังนี้
* เทียร์เตอร์ (theatre) เป็นการปฏิบัติการที่มีขนาดใหม่มาก โดยทั่วไปแล้ว กินพื้นที่ระดับทวีป และแสดงออกถึงความขัดแย้งระดับยุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่างเช่น [[ยุทธการบาร์บารอสซา]] ที่มีความมุ่งหมายนอกเหนือจากการทหาร แต่ยังมุ่งไปที่เศรษฐกิจและการเมืองด้วย
* แคมเปน (campaign) เป้นส่วนย่อยของเทียร์เตอร์ และมีการจำกัดเชิงภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์การปฏิบัติการ เช่น [[ยุทธการแห่งบริเตน]] และไม่จำเป็นต้องหมายถึงยุทธศาสตร์ชาติหรือมีเป้าหมายอยู่นอกเหนือไปจากการทหาร
8,647

การแก้ไข