ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

* แคมเปน (campaign) เป้นส่วนย่อยของเทียร์เตอร์ และมีการจำกัดเชิงภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์การปฏิบัติการ เช่น [[ยุทธการแห่งบริเตน]] และไม่จำเป็นต้องหมายถึงยุทธศาสตร์ชาติหรือมีเป้าหมายอยู่นอกเหนือไปจากการทหาร
* ปฏิบัติการ (operation) เป็นส่วนย่อยของแคมเปนลงมาอีก มีเป้าหมายทางทหารและพื้นที่ที่เจาะจง มีการระบุการใช้กำลังที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น [[ยุทธการกาลิโบลี]] ที่ถือเป็นความภูมิใจของ [[ออสเตรเลีย]] และ [[นิวซีแลนด์]]นั้น เป็นการปฏิบัติการที่บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “การขึ้นบกที่ดาร์ดาเนลเลส์” เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของ [[ปฏิบัติการดาร์ดาเนลเลส์]] ที่มีกองกำลังสัมพันธ์มิตร 480,000 นายเข้าร่วม
* การรบ (Battle) เป็นการต่อสู้เชิงยุทธวิธีที่ทั้งขนาดของพื้นที่และเป้าประสงค์ถูกจำกัดด้วยการกระทำ ตัวอย่างเช่น [[การสู้รบแห่งเคิรส์]] ที่มีอีกชื่อตามที่เยอรมันตั้งว่า “ปฏิบัติการ ซิทาเดล”นั้น ประกอบไปด้วยการรบย่อยมากมาย และการรบที่Prokhorovka เองก็เป็นการรบในระดับยุทธวิธีในยุทธการนี้นั่นเอง
 
== อ้างอิง ==
8,643

การแก้ไข