ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ตารางกล่องข้อมูล อำเภอ|
| name = หนองจิก|
| english = Nong Chik|
| province = ปัตตานี|
| area = 231.5|
| population =70 68,118|980
| population_as_of =2543| 2550
| density =302.9| 298
| postal_code = 94170|
| geocode = 9403
| capital = ที่ว่าการอำเภอหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
| coordinates = {{coor dms|6|50|40|N|101|10|43|E|type:admin2nd_region:TH}}
| phone = 0 7343 7032
| fax = 0 7343 7032
| คำขวัญ = เมืองเก่าวังพระยา ทหารกล้าขุนอิงคยุทธองคยุทธ อารามหลวงมุจลินท์มุจลินทร์ สนามบินบ่อทอง ถิ่นของกุ้งกุลา
}}
'''อำเภอหนองจิก''' เป็นอำเภอหนึ่งใน[[จังหวัดปัตตานี]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอหนองจิกตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อ่าวไทย]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองปัตตานี]]และ[[อำเภอยะรัง]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอยะรัง [[อำเภอแม่ลาน]] และ[[อำเภอโคกโพธิ์]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเทพา]] ([[จังหวัดสงขลา]])
 
== ประวัติ ==
อำเภอหนองจิกในอดีต คือหนึ่งใน 7 หัวเมือง ตั้งอยู่ใน ต.ตำบลหนองใหม่ [[อ.อำเภอยะรัง]] ต่อมาปี [[พ.ศ. 2444]] ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ หมู่ 1 ต.ตำบลตุยง อ.หนองจิก [[จ.ปัตตานี]]
 
==เขต การปกครองส่วนภูมิภาค ==
อำเภอหนองจิกในอดีต คือหนึ่งใน 7 หัวเมือง ตั้งอยู่ใน ต.หนองใหม่ [[อ.ยะรัง]] ต่อมาปี [[พ.ศ. 2444]] ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ หมู่ 1 ต.ตุยง อ.หนองจิก [[จ.ปัตตานี]]
อำเภอหนองจิก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 [[ตำบล]] 74 [[หมู่บ้าน]] 2 [[เทศบาลตำบล]]([[เทศบาลตำบลหนองจิก]] และ[[เทศบาลตำบลตุยง]])ได้แก่
 
== คำขวัญอำเภอหนองจิก ==
 
เมืองเก่าวังพระยา ทหารกล้าขุนอิงคยุทธ อารามหลวงมุจลินท์ สนามบินบ่อทอง ถิ่นของกุ้งกุลา
 
==เขตการปกครอง==
อำเภอหนองจิก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 [[ตำบล]] 74 [[หมู่บ้าน]] 2 [[เทศบาลตำบล]]([[เทศบาลตำบลหนองจิก]] และ[[เทศบาลตำบลตุยง]])
 
{|
! ใส่ตัวเลข
! ชื่อ
! หมู่บ้าน
! ประชากร
! <!--พื้นที่-->
||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|-
||1.||เกาะเปาะ||||||||(Ko Po)||||||||3 หมู่บ้าน||||||||||7.||บ่อทอง||||||||(Bo Thong)||||||||2,5289 หมู่บ้าน||
|-
||2.||คอลอตันหยง||||||||(Kholo Tanyong)||||||||8 หมู่บ้าน||||||||||8.||บางเขา||||||||(Bang Khao)||||||||5,3807 หมู่บ้าน||
|-
||3.||ดอนรัก||||||||(Don Rak)||||||||7 หมู่บ้าน||||||||||9.||บางตาวา||||||||(Bang Tawa)||||||||2 หมู่บ้าน||
||3.||ดอนรัก||7||4,979||
|-
||4.||ดาโต๊ะ||||||||(Dato)||||||||5 หมู่บ้าน||||||||||10.||ปุโละปุโย||||||||(Pulo Puyo)||||||||7 หมู่บ้าน||
||4.||ดาโต๊ะ||5||2,859||
|-
||5.||ตุยง||||||||(Tuyong)||||||||8 หมู่บ้าน||||||||||11.||ยาบี||||||||(Yabi)||||||||6 หมู่บ้าน||
||5.||ตุยง||8||11,989||
|-
||6.||ท่ากำชำ||||||||(Tha Kamcham)||||||||7 หมู่บ้าน||||||||||12.||ลิปะสะโง||||||||(Lipa Sa-ngo)||||||||5 หมู่บ้าน||
||6.||ท่ากำชำ||7||6,480||
|-
||7.||บ่อทอง||9||10,098||
|-
||8.||บางเขา||7||7,125||
|-
||9.||บางตาวา||2||3,174||
|-
||10.||ปุโละปุโย||7||7,019||
|-
||11.||ยาบี||6||3,895||
|-
||12.||ลิปะสะโง||5||3,144||
|}
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอหนองจิกประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลบ่อทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทองทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลบางเขา
* '''เทศบาลตำบลหนองจิก''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตุยง
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเปาะทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอลอตันหยงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนรักทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดาโต๊ะทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตุยง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองจิก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากำชำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเขา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตาวาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปุโละปุโยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลยาบี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยาบีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลิปะสะโงทั้งตำบล
 
== ประชากร ==
*'''เชื้อชาติ''' : ส่วนใหญ่เป็น[[ชาวไทยเชื้อสายมลายู]] และ[[ชาวไทย]]
*'''ศาสนา''' :มีผู้นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]]ร้อยละ 89% และนับถือ[[ศาสนาพุทธ]]ร้อยละ 11%
*'''อาชีพ''' :เป็นชาวประมง ทำนา ทำไร่ และทำสวน
 
{{geolinks-city|6.80054|101.17035}}
 
{{อำเภอจังหวัดปัตตานี}}
{{โครงจังหวัด}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดปัตตานี|นองหนองจิก]]
[[en:Amphoe Nong Chik]]
160,385

การแก้ไข