ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

 
 
- '''Root Bridge ID''' : บ่งบอก Bridge ID ของ Root Bridge ในเน็ทเวิร์กที่สวิทช์ตัวนี้รู้จัก
 
- '''Sender Bridge ID''' : ระบุ Bridge ID ของตัวสวิทช์เจ้าของ BPDU Frame นี้เอง (สำหรับ BPDU ของ Root Bridge จะมีค่าของ Root Bridge ID กับ Sender Bridge ID เหมือนกัน)
 
 
 
 
 
- '''Root Bridge ID''' : บ่งบอก Bridge ID ของ Root Bridge ในเน็ทเวิร์กที่สวิทช์ตัวนี้รู้จัก
 
- '''Sender Bridge ID''' : ระบุ Bridge ID ของตัวสวิทช์เจ้าของ BPDU Frame นี้เอง (สำหรับ BPDU ของ Root Bridge จะมีค่าของ Root Bridge ID กับ Sender Bridge ID เหมือนกัน)
 
 
113

การแก้ไข