ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

 
 
- '''Root Bridge ID''' : บ่งบอก Bridge ID ของ Root Bridge ในเน็ทเวิร์กที่สวิทช์ตัวนี้รู้จัก<br />
 
- '''Sender Bridge ID''' : ระบุ Bridge ID ของตัวสวิทช์เจ้าของ BPDU Frame นี้เอง (สำหรับ BPDU ของ Root Bridge จะมีค่าของ Root Bridge ID กับ Sender Bridge ID เหมือนกัน)<br />
 
 
 
บอกว่า Root Bridge คือตัวไหน และค่า Cost เท่าไหร่
 
 
 
 
 
 
 
== Mode การทำงานของ Spanning-Tree ==
113

การแก้ไข