ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระดูกทั่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
'''กระดูกทั่ง''' (Incus or anvil) เป็น[[กระดูกหู]]ขนาดเล็กที่อยู่ใน[[หูชั้นกลาง]] มีรูปร่างเหมือน[[ทั่ง]] เชื่อมต่อกับ[[กระดูกค้อน]] (malleus) และ[[กระดูกโกลน]] (stapes)
กระดูกชิ้นนี้ค้นพบครั้งแรกโดย Alessandro Achillin of Bologna กระดูกทั่งทำหน้าที่ส่งผ่านการสั่นสะเทือนจากกระดูกค้อนไปยังกระดูกโกลน กระดูกนี้พบเฉพาะใน[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม]] และวิวัฒนาการมาจากกระดูกขากรรไกรบนของ[[สัตว์เลื้อยคลาน]]เรียกว่า [[กระดูกควอเดรต]] (quadrate bone)
 
== ภาพอื่นๆ ==
138

การแก้ไข