ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 538"

เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:กล่องรวมปี โดยบอตคุง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:กล่องรวมปี โดยบอตคุง)
{{กล่องรวมปี|538}}
{{กล่องปี ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 1 |538|539|540|541|0|537|536|535|0|0|530|540|550|560|0|520|510|500|0|0|-10|0|10|20|0|-20|-30|-40|0|0|6|7|0|5|0|0|1|0|-1}}
'''พุทธศักราช 538''' ใกล้เคียงกับ [[6 ปีก่อนคริสตกาล]]
 
417,867

การแก้ไข