ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 252"

เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:กล่องรวมปี โดยบอตคุง
(โรบอต เพิ่ม: gl:-292)
(เปลี่ยนไปใช้ แม่แบบ:กล่องรวมปี โดยบอตคุง)
{{กล่องรวมปี|252}}
{{กล่องปี ก่อนคริสต์ศตวรรษ |252|253|254|255|0|251|250|249|0|0|250|260|270|280|0|240|230|220|0|0|-300|-290|-280|-270|0|-310|-320|-330|0|0|3|4|0|2|0|3|2|0|4}}
'''พุทธศักราช 252''' ใกล้เคียงกับ ก่อน ค.ศ. 292
 
393,740

การแก้ไข