ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กราฟ"

correction, according to Panda's comment
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(correction, according to Panda's comment)
** [[กราฟของความสัมพันธ์]] เป็นนิยามที่กว้างขึ้นของกราฟของฟังก์ชัน
* ใน[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]], [[กราฟ (โครงสร้างข้อมูล)|กราฟ]] คือ[[โครงสร้างข้อมูล]]ที่ใช้แสดง[[กราฟ (คณิตศาสตร์)|กราฟทางคณิตศาสตร์]].
* '''กราฟ''' มักถูกใช้ (อย่างไม่ถูกต้อง) ในความหมายเดียวกับ[[แผนภาพแผนภูมิ]] (chart)
 
----
2,513

การแก้ไข