ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นไม้แดงดำ"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล |ชื่อ=ต้นไม้แดงดำ (Red-Black Tree) |ภาพ=[[ภาพ:Re...)
 
## การหมุนปมและสลับสีสามปม ในบางกรณีการสลับสีสามปมเฉยๆ ไม่อาจช่วยให้ถูกต้องกับสมบัติที่ว่า"ห้ามปมที่เป็นพ่อ-ลูกกันเป็นสีแดงเหมือนกัน" ดังนั้นการหมุนปมเท่านั้นจึงช่วยให้สมบัติถูกต้องแบบนี้จะสอดคล้องกับการเพิ่มข้อมูลในปมในต้นไม้ได้ดุล2-3-4
=== การลบสมาชิก ===
{{โีครง-ส่วน}}
{{โีครงส่วน}}
 
=== การค้นหาสมาชิก ===
การค้นหาสมาชิกนั้นสะดวกมากกว่าต้นไม้ได้ดุล2-3-4 เพราะใช้วิธีค้นหาแบบเดียวกับต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคได้