ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคลากรในงานภาพยนตร์"

* '''Director of Photography :''' ผู้กำกับภาพ
* '''Continuity :''' ผู้จดจำ และดูแลความต่อเนื่อง
* '''Camera Operator :''' ผู้ถ่ายภาพ หรือ '''''Camera Man'''''
* '''Focuspuller :''' ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ 1
* '''Claper/Loader :''' ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ 2
* '''Dolly Pusher :''' ผู้เข็นดอลลี่
* '''Art Director :''' ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
* '''Property Master :''' หัวหน้าอุปกรณ์ และวัสดุ
* '''Rigger :''' ผู้ดูแลเครื่องมือขนาดใหญ่
* '''Unit Crapenter / Painter ''' งานไม้ และทาสี (หน่วยประกอบฉาก)
* '''Wardrobe Supervisor :''' หัวหน้าเครื่องแต่งกาย
* '''Chief Make-Up Artist :''' หัวหน้าฝ่ายแต่งหน้า
* '''Electrician :''' ช่างไฟฟ้า
* '''Sound Engineer :''' ผู้บันทึกเสียง, ดูแลเรื่องเสียง
* '''Assistant Sound Engineer :''' ผู้ช่วยผู้บันทึกเสียง ส่วนมากจะต้องช่วยถือไมล์บูม
* '''Editor :''' ผู้ตัดต่อลำดับภาพ
* '''Production Manager :''' ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2,527

การแก้ไข