ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐศรีจนาศะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
'''แคว้นศรีจนาศะ'''
ตามจารึกหลักที่ ๑๑๘ พบที่บ่ออีกา ทางใต้ของเมืองโคราชเก่า จังหวัดนครราชสีมา ระบุศักราช ๗๙๐ ตรงกับ พ.ศ. ๑๔๑๑ และจารึกหลักที่ ๑๑๗ ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น สองหลักยืนยันถึงการมีอยู่จริงจองอณาจักรศรีจนาศะ เพราะมีรายชื่อกษัตริย์ผู้ปกครอง กล่าวถึงดินแดนนอกกัมพุชเทศ แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐอิสสระที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย อย่างน้อยก็ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ นักปราชญ์หลายท่านเชื่อว่าศรีจนาศะตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลคือ เมืองเสมา-โคราฆปุระโคราช
364

การแก้ไข