ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพอากาศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ส่วนบัญชาการ ===
[[ภาพ:Rtaf f16adf 102 analayo.jpg|thumb|F-16ADF ของฝูงบิน 102 ของกองทัพอากาศไทย ติดตั้ง AIM-120 AMRAAM ขณะตั้งแสดง ณ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2549 ณ กองบิน 6 ดอนเมือง]]
 
[[ภาพ:f 16 rtaf thales.jpg|thumb|right|เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทย]]
* สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
* กรมสารบรรณทหารอากาศ
ผู้ใช้นิรนาม