ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาโบราณ"

ช่วยดูหน่อย
(en, nl)
(ช่วยดูหน่อย)
{{ช่วยดูหน่อย}}
'''การศึกษาประวัติปรัชญาตะวันตก''' นั้นกล่าวให้เข้าใจง่ายๆที่สุดก็คือการศึกษาแนวคิดทาง[[ปรัชญา]]โดยอิงอยู่กับช่วงสมัยใน[[ประวัติศาสตร์]] คือสนใจว่าแนวคิดปรัชญาดังกล่าวเกิดขึ้นมาในตอนไหน ก่อนหน้าช่วงเวลานั้นความคิดทางปรัชญาปรากฏอยู่เป็นอย่างไร ในสมัยที่แนวคิดทางปรัชญาหนึ่งๆปรากฏตัวขึ้นนั้นมีแนวคิดใดอีกบ้างที่ปรากฏอยู่ แนวคิดเหล่านั้นได้สนทนาโต้ตอบกันหรือไม่ อย่างไร และหลังจากนั้นเกิดอะไรกับทัศนะทางปรัชญาที่มีต่อมาขนาดไหน อย่างไรบ้าง