ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา"

 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
* '''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตรา[[พระราชลัญจกรประจำรัชกาล|พระราชลัญจกร]]ของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY"
* '''สีประจำมหาวิทยาลัย''' ได้แก่ สีแดง-ขาว โดย
:[[สีแดง]] หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง
ผู้ใช้นิรนาม