ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี"

(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
* '''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตรา[[พระราชลัญจกรประจำรัชกาล|พระราชลัญจกร]]ของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY"
 
== คณะ ==
ผู้ใช้นิรนาม