ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา"

 
== ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ ==
[[ภาพ:Flag of Thailand with the flag of Rama IX's 80th birthday cerebration.JPG|thumb|200px|การประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา​ ๘๐ ​พรรษา​ ๕ ​ธันวาคม​ ​พุทธศักราช​ ๒๕๕๐]]
 
๑. กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต ([[สำนักราชเลขาธิการ]] ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๔๕๗ – ๖๒)
 
ผู้ใช้นิรนาม