ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภสัชพลศาสตร์"

Disambiguation: %E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
(Disambiguation: %E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9)
'''เภสัชพลศาสตร์''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:Pharmacodynamics) คือ การศึกษาผลทางชีวเคมีและสรีรวิทยา
ของยา กลไกการออกฤิทธฺ์ของยา และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและผลของยา เภสัชพลศาสตร์เป็นการศึกษาว่ายามีผลอะไรต่อร่างกายบ้าง ซึ่งตรงกันข้ามกับ [[เภสัชจลนศาสตร์]] (pharmacokinetics) ที่เป็นการศึกษาผลของร่างกายที่มีต่อยา
 
25,601

การแก้ไข