ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โคตรรักเอ็งเลย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ดำเนินงานสร้าง : บาแรมยู
* อำนวยการสร้าง : [[สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ]]
* ควบคุมงานสร้าง : [[ปรัชญา ปิ่นแก้ว]], [[สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์]]
* กำกับภาพยนตร์ : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
* บทภาพยนตร์ : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])