ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาแห้ว"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[แขวงไซยะบูลี]] ([[ประเทศลาว]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอนครไทย]] (จังหวัดพิษณุโลก)
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอด่านซ้านซ้าย]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอชาติตระการ]] ([[จังหวัดพิษณุโลก]])
 
ผู้ใช้นิรนาม