ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐศรีจนาศะ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(คัดลอกจากเอกสารประกอบการอบรมเยาวชนพิพิธภัณฑ์มหาวีรวงศ์ รุ่นผู้นำ ของ นายสุชาติ ปานบุญ)
 
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''แคว้นศรีจนาศะ'''
ตามจารึกหลักที่ ๑๑๘ พบที่บ่ออีกา ทางใต้ของเมืองโคราชเก่า จังหวัดนครราชสีมา ระบุศักราช ๗๙๐ ตรงกับ พ.ศ. ๑๔๑๑ และจารึกหลักที่ ๑๑๗ ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น สองหลักยืนยันถึงการมีอยู่จริงจองอณาจักรศรีจนาศะ เพราะมีรายชื่อกษัตริย์ผู้ปกครอง กล่าวถึงดินแดนนอกกัมพุชเทศ แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐอิสสระที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย อย่างน้อยก็ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ นักปราชญ์หลายท่านเชื่อว่าศรีจนาศะตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลคือ เมืองเสมา-โคราฆปุระ
393,742

การแก้ไข